• 2016-07-11 07:57:05

    Предявяване на претенция към Община поради виновни действия на нейни служители

    Здравейте! Преди 10-ина дни автомобилът ни беше паркиран пред дома, в който живеем. Около 20:00 часа беше ударен отпред от общинския багер. При проверката на документите се оказа, че багерът няма задължителна застраховка "Гражданска отговорност", пробата за алкохол на водача беше отрицателна. Служителят на КАТ състави протокол за ПТП. Как можем да получим обезщетение за нанесените материални щети по автомобила ни, чието отстраняване в сервиз възлиза на около 1200 лв.? Ние имаме застраховка "Гражданска отговорност". Благодаря.

    Отговор:
    Здравейте! Във вашия случай нямате право на обезщетение от застрахователя по Вашата застраховка „Гражданска отговорност”, тъй като застраховка „Гражданска отговорност” покрива вредите, които са виновно причинени от застрахованото лице на трети лица. След като вина за настъпилото ПТП има управляващият общинския багер / това се потвърждава от съставения протокол за ПТП/ можете да отправите претенция срещу Общината за заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди по реда на чл. 49 от ЗЗД, като представите освен протокола за ПТП,но й фактура/проформа фактура/ и работна карта, от които да е видно на каква стойност ще излезе ремонтът на автомобила ви. В случай, че Общината откаже да заплати необходимата стойност за ремонта на автомобила Ви или заплатената стойност не покрива стойността на ремонта, единственият вариант, който Ви остава е да предявите правата си по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616