• 2016-12-22 05:42:12

    Щета по ЧМР

    Здравейте, Имаме отказ по заведена щета по ЧМР от ЗАД Армеец. Те оказват поради следната причина: "Видно от приложените документи, снимковият материал, също така и от обяснението на шофьорът, намокрянето на опаковката на .... е в резултат на конденз, като не е споменато по време на транспорта да е валял дъжд. Доколкото кондензът е обстоятелство, което не би могъл да преодолее, то е налице липса на отговорност с оглед разпоредбата на чл. 17 т.2 от Конвенцията .../ЧМР/" Имат ли право да откажат за това. Интересно ми е кое би могъл превозвачът да преодолее. Тук вина няма изпращачът стоката е получена без тази повреда и при разтоварване е установена повреда в опаковката. Според мен застрахователят няма право да отказва след като има повредена стока и тя не е повредена от изпращачът. Имаме и претенция от получателят.

    Отговор:
    Здравейте, Застрахователят по ЧМР отговоря идентично с превозвача и ако последният носи отговорност за определена щета, то и застрахователят носи. Във вашия случай не виждаме основание за отказ от това, което е посочено от застрахователя. За да се установи, дали намокрянето е в резултат на конденз и от какво е произлязъл този конденз следва да се назначи независима експертиза, която да установи причините за настъпването й. Ако се дължи на характеристиките на превозваната стока, не носи отговорност нито превозвача, нито застрахователят, но ако се дължи на действия или бездействия на превозвача, то отговорност носят както застрахователят така и превозвачът.