Потребители сигнализират, че поради силния вятър и обилния дъжд на 17.10.2011 г. в източна България са нанесени множество щети върху автомобилите и домовете на хората.

Всички застраховани лица, чието имущество е пострадало от бурята следва да уведомят застрахователя в три дневен срок за настъпилите щети. Потребители сигнализират, че застрахователите изискват служебни бележки от метереологична служба за наличието на природните бедствия. В този случай застрахователят не би следвало да изисква такава служебна бележка, защото на всички им е известно за наличието на природното бедствие. Как да уведомите застрахователя и да заведете щетите си можете да прочетете в раздел Съвети на сайта на асоциацията.

2011-10-18 12:35:23