Какво трябва да се прави при пътно транспортно произшествие, какво предвижда закона и как да защитим правата си.

Настъпи моментът да се запознаем какво трябва да се прави при пътно транспортно произшествие, какво предвижда закона и как да защитим правата си. Започваме с леките пътно транспортни произшествия, при които са нанесени само леки имуществени вреди на автомобилите и МПС се движат на собствен ход. В такъв случай има два варианта.

1При първия, ако между шофьорите не се спори как е настъпило ПТП и кой е виновен за него, има възможност да се попълни двустранен констативен протокол и съвместно да се уведомят органите на МВР (в повечето случай КАТ), т.е. двете МПС трябва да отидат до КАТ и двустранния констативен протокол да се завери от надлежните органи. Задължително в двустранния констативен протокол трябва де се изпишат подробно всички данни относно водачите, автомобила, застраховката „Гражданска отговорност” и начина на ПТП. Практика е застрахователите да отказват изплащане на застрахователни обезщетения поради пропуски в двустранния констативен протокол.

Какво печелим: Ако се избере този вариант на виновния водач няма да му бъде наложена глоба и няма да му се отнемат контролни точки.

Ако обаче между водачите се спори кой е виновен за пътно транспортното произшествие задължително трябва да се уведоми Пътна полиция и да се изпълнят дадените указания, но без да се преместват моторните превозни средства. Във всички останали случай трябва съобщим на органите на МВР за настъпилото ПТП, да останем на място до пристигане служител на МВР, да вземем предпазни мерки относно безопасността на движението, да не преместваме превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променяме състоянието му до идването на представителя на МВР, освен ако с него е необходимо да се превозят до лечебното заведение пострадалите, след което водачът е длъжен веднага да се завърне на мястото на произшествието. Органите на МВР задължително посещават пътно транспортното произшествие ако някое от МПС е с чуждестранна регистрация. 5. Много е важно да знаем с какви документи следва да се снабдим при ПТП. След като посетят ПТП служителите на МВР задължително трябва да издадат: - Протокол за пътно транспортно произшествие с материални щети; - Констативен протокол за пътно транспортно произшествие с пострадали лица; Протоколите се издават в 3 екземпляра по един за виновния водач, за пострадалото лице и за органите на МВР. Задължително условие е да се снабдите с един от тези документи, за да имате възможността да заведете щета пред застраховаталя на виновния водач. Ако поради някаква причина не сте се снабдили с протокол за ПТП или сте го загубили имате право в качеството си на пострадало лице да искате от органите на МВР да ви издаде препис от протокола за ПТП, който замества оригинала и е достатъчно основание да искате от застрахователя да ви заплати застрахователно обезщетение.