КФН: Практиките на застрахователите да искат доплащане за „Зелена карта” за страните по Многостранното споразумение са в противоречие със закона

С указание от 16.04.2014 г. Комисията за финансов надзор задължи всички застрахователи, които предлагат застраховка „Гражданска отговорност“ да издават сертификат „Зелена карта“ за страните от ЕС, ЕИП, за Сърбия, Швейцария и Андора без да начисляват каквито и да било допълнителни такси за това. Сертификат „Зелена карта“ се издава са срока за валидност на застрахователната полица или за срока, за който е платена застрахователна премия. От КФН напомнят, че при пътуване в горепосочените държави носенето на сертификат „Зелена карта“ не се изисква.
За повече информация http://www.fsc.bg/KFN-Praktikite-na-zastrahovatelite-da-iskat-doplashtane-za-Zelena-karta-za-stranite-po-Mnogostrannoto-sporazumenie-sa-v-protivorechie-sas-zakona-news-3750-bg
Източник: КФН

2014-05-16 02:11:54