Действия при щети от градушка

Поради падналата градушка в гр. София и в северозападната част от България, Национална асоциация за защита на застрахованите уведомява всички засегнати застраховани лица, които имат застраховки Каско, Имущество, Земеделски култури, че следва да уведомят своите застрахователи в три или седем дневен срок и да представят засегнатото имуществото за оглед. При подаване на уведомлението за настъпилите щети застрахователите нямат право да изискват документи, удостоверяващи падналата градушка. Застрахователите са длъжни незабавно да извършат оглед на засегнатото имущество. Не е задължително, но е полезно ако застрахованите направят снимки на засегнатото имущество, които да се представят пред застрахователя. След подаване на уведомлението и извършването на оглед на имуществото застрахователят е длъжен да заплати застрахователно обезщетение в 15 дневен срок.

2014-07-09 09:05:17