Официална регистрация на НАЗЗ

На 11.08.2010 г. официално бе регистрирано Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Национална асоциация за защита на застрахованите” (НАЗЗ)

2010-10-05 03:44:30