Започна проект за изграждане на динамична интернет страница за подпомагане на застрахованите и пострадалите лица

На 10.10.2010 г. Национална асоциация за защита на застрахованите (НАЗЗ) започна проект за изграждане на динамична интернет страница за подпомагане на застрахованите, пострадали в следствие на Пътно транспортни произшествия и пострадали в следствие на бедствия, аварии и катастрофи. В интернет страницата – www.nazz.bg, потребителите ще могат да задават своите въпроси и да получават професионални отговори от специалисти, ще могат да осъществят on-line консултация със водещи специалисти в областта на застрахователното право и ще получат много полезна информация за защита на техните права.

2010-10-12 02:40:45